A hiányzások igazolásának rendje

Tájékoztatóm az iskolai/óvodai hiányzások igazolásának rendjére vonatkozik.

  • Bölcsődei hiányzás esetén igazolásunk arra szolgál, hogy a gyermek egészségi állapota alapján alkalmas-e közösségbe fogadásra.
  • Óvodai hiányzás teljes időtartamát igazoljuk, kizárólag abban az esetben, ha az egészségügyi okok miatt történt. (Üdülések és hasonló okok miatti távollétek igazolása nem orvosi kompetencia, igazolást nem adunk ezekben az esetekben.)
  • Iskolai mulasztásról kizárólag abban az esetben állítunk ki igazolást, ha a tanuló beteg volt. A betegség kezdőnapját, ha azonnal nem jelennek meg a rendelésen, egy munkanapon belül  a szülő e-mailben, vagy a rendelés előtti 30 percben telefonon közölje velünk. Ellenkező esetben, csak a megjelenés napjától adunk igazolást. Visszamenőlegesen semmilyen igazolást nem állítunk ki!
  • Nem igazoljuk a tanuló hiányzását, ha az más rendelésen történt megjelenés miatt következett be (fogszabályozó, sportorvos, szakrendelés, stb.). Az ellátóhely kötelessége a mulasztás/megjelenés igazolása.
  • Nem adunk igazolást, ha a hiányzás nem egészségügyi ok miatt történt (síelés, wellness, hiányzó anyagi erőforrások az osztálykirándulások finanszírozására, „szülői napok” elfogyása stb.)
  • Iskolai igazolást egyedi azonosítószámmal ellátott papírlapra nyomtatunk.
  • A kiadott igazolások manipulálása okirat hamisítás, amely büntetőeljárást von maga után!

Tudomásom szerint nem igaz, hogy mindössze három szülői nap áll rendelkezésre, ezt a szülői munkaközösségek és a tanintézet megállapodása határozza meg!

Az igazolásokkal kapcsolatban annyi probléma volt az elmúlt tanévekben, hogy kiadásuknak rendjét kénytelenek voltunk szabályozni.